tel. 32 4237473

Pełna księgowość, księgi rachunkowe, książka przychodów i rozchodów.

Nasze biuro rachunkowe od ponad 20 lat świadczy wszechstronne usługi księgowe w zakresie prowadzenia:

Pełnej księgowości

Od 2017 roku do prowadzenia ksiąg rachunkowych zobligowane są wszystkie podmioty, których przychód netto za poprzedni rok przekroczył 2 mln euro. Prowadzenie pełnej księgowości wymagane jest także przez niektóre spółki prawa handlowego. Księgi rachunkowe pozwalają na precyzyjną, ale zarazem bardziej skomplikowaną i pracochłonną ewidencję wszystkich zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie. Dzięki temu firma posiada znacznie bogatszy zasób informacji potrzebnych do podejmowania decyzji. Pozwala także uzyskać pełniejszy obraz finansów firmy. Prowadzenie pełnej księgowości warto zatem powierzyć wykwalifikowanym księgowym. Istotna jest tutaj nie tyko znajomość zasad rachunkowości, ale także znajomość działalności podmiotu. Pozwala to przyjąć takie zasady ewidencjonowania zdarzeń, aby z jeden strony uzyskać jak najbardziej zbliżony do rzeczywistości obraz firmy, a drugiej strony uzyskać jak najbardziej przydatne informacje do podejmowania decyzji w przyszłości.

Księgi przychodów i rozchodów

Księgi przychodów i rozchodów są najpopularniejsza formą księgowości uproszczonej. Stosuje się tutaj zapis jednostronny, bez ewidencjonowania obiegu pieniężnego. Księgi te ujmują przychody ze sprzedaży towarów lub usług oraz kosztami związane z uzyskaniem tych przychodów. Różnica, która powstaje jest dochodem lub stratą. Dochód ten stanowi podstawę podatku dochodowego.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ewidencja przychodów to jeszcze bardziej uproszczona forma księgowości, polegająca na tym, że ewidencjonujemy tylko sama sprzedaż. Podatek dochodowy obliczany jest tylko od przychodu,. Nie ma znaczenia wysokość poniesionych przez przedsiębiorstwo kosztów. Płacony podatek procentowo jest kilka razy niższa niż w przypadku księgi przychodów i rozchodów. Aby jednak skorzystać z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych należy spełnić warunki, które reguluje ustawa. Poza głównymi metodami prowadzenia księgowości w firmie nasze biuro rachunkowe zajmuje się także takimi sprawami, jak:

Nadzór księgowy nad księgowością u klienta

W przypadku dużych firm, stosujemy obsługę na miejscu u klienta. Księgowość w takim wypadku prowadzona jest na bieżąco przez pracownika naszego biura rachunkowego, lub pracowników klienta pod naszym nadzorem. Pozwala to ograniczyć koszty prowadzenia księgowości przez klienta, jednocześnie nie tracąc możliwości bieżącej kontroli nad firmą.

Deklaracje podatkowe, rozliczenia roczne osób

Nasze biuro przygotowuje wszystkie deklaracje podatkowe. Zarówno dochodowe, jak i od spadków i darowizn, czy czynności cywilno-prawnych. Deklaracje składane są w Urzędach bezpośrednio, w formie elektronicznej lub wysyłane listem poleconym. Prowadzimy także rozliczenia roczne osób.

Biuro Rachunkowe Jacek Stronczek
44-203 Rybnik, ul. Przemysłowa 3
tel./fax: 32 423 74 73

Znajdź nas na:

do góry
© 2015 e-studio