tel. 32 4237473

Doradztwo podatkowe, rejestracja spółek, firm, biznes plan

Doradztwo podatkowe

Zapraszamy do skorzystania z naszej wiedzy w zakresie doradztwa podatkowego. W naszym biurze przygotujemy dla Ciebie wyjaśnienie lub opinię na temat danego zagadnienia podatkowego lub konkretnego przepisu. Doradzimy także w jaki sposób rozwiązać pojawiające się problemy związane z odpowiednią interpretacją przepisów podatkowych. Udzielamy porad zarówno pisemnych, jak i ustnych.

Pomoc w rejestracji pozarolniczej działalności gospodarczej

Nasza współpraca przy zgłoszeniu działalności gospodarczej zaczyna się od ustalenia jaką przyjąć formę opodatkowania, jaki sposób opłacania podatków, czy zgłosić się jako płatnik VAT. Analizujemy to na podstawie danych klienta i własnych doświadczeń, symulując różne wyniki. Następnie przygotowujemy wniosek rejestracji firmy w CEIDG, później dokonujemy zgłoszenia ubezpieczonych w ZUS. Jeśli firma będzie płatnikiem VAT dokonujemy także rejestracji płatnika podatku do właściwego Urzędu Skarbowego.

Opracowanie umów spółek handlowych

Przygotowujemy umowy spółek handlowych zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych. Odpowiednia umowa jest pierwszym etapem przy zakładaniu spółki prawa handlowego. Głównymi elementami umowy są nazwa spółki oraz jej siedziba, która ma wpływ na wybór właściwego Sądu rejestrującego spółkę oraz organów skarbowych, administracyjnych i ZUS. Następnymi niezbędnymi elementami umowy są wskazanie przedmiotu działalności spółki zgodnie z PKD oraz ustalenie wysokości kapitału zakładowego spółki wraz z informacją na temat sposobu pokrycia wnoszonych do spółki udziałów. Należy również zaznaczyć czas obowiązywania spółki – jako określony lub nieoznaczony. Równie istotne jest wybór członków zarządu spółki, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej. Umowa założycielska spółki musi posiadać formę aktu notarialnego i musi zostać złożona do odpowiedniego rejestru sądowego.

Przygotowanie biznes planu, weryfikacja

Specjalizujemy się w przygotowaniu biznes planu do konkretnego przedsięwzięcia. Dzięki temu znacząco wzrasta szansa na jego powodzenie. Przeprowadzamy analizę rynku oraz konkurencji w danym segmencie, w którym nasz klient zamierza działać i realizować swoje plany, wizje. Poznanie mocnych i słabych stron firmy, szans i zagrożeń wynikających z otoczenia firmy ułatwia podjęcie właściwych działań. Przygotowujemy odpowiednią strategię dla działania w zakresie sprzedaży i promowania produktów lub usług, opracowujemy odpowiednie plany i strategie marketingowe, sprzedażowe, magazynowe. Dokonujemy także odpowiedniej symulacji, analizy finansowej danej inwestycji, przedsięwzięcia, aby dokonać jego rzetelnej oceny. Odpowiednio przygotowany biznes plan będzie niezbędny do pozyskania kredytu bankowego, dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub innej dotacji ze środków Unii Europejskiej.

Biuro Rachunkowe Jacek Stronczek
44-203 Rybnik, ul. Przemysłowa 3
tel./fax: 32 423 74 73

Znajdź nas na:

do góry
© 2015 e-studio