tel. 32 4237473

Usługi kadrowe, płace, wynagrodzenia, listy płac, umowy o pracę, ZUS.

Naszego biuro rachunkowe prowadzi także obsługę firm w zakresie kadr i płac. Staramy się zadbać o to, aby wszystkie sprawy kadrowe prowadzone był w odpowiedni sposób od momentu, w którym firma zatrudnia pracownika, poprzez cały staż jego pracy, aż do czasu, gdy pracownik przestaje w danej firmie pracować. Nasze usługi kadrowe, to przede wszystkim:

Przygotowanie umowy o pracę, umowy zlecenia lub o dzieło

W momencie zatrudnienia pracownika przez przedsiębiorstwo niezbędne jest podpisanie z nim stosownej umowy. Nasze biuro przygotowuje odpowiedni rodzaj umowy w zależności od tego, w jaki sposób pracownik będzie wykonywał swoje obowiązki. Bez względu jednak na to, czy będzie to umowa o pracę, umowa zlecenie czy o dzieło, dokument ten musi spełniać wszystkie wymogi prawne, które wymagane są ustawą.

Sporządzanie listy płac, naliczanie wynagrodzeń

Każdej pracującej osobie należy się wynagrodzenie. W związku z tym pracodawca musi wyliczyć je zgodnie z podpisaną umową, trzymając się jednak obowiązującego prawa. Odpowiednio przygotowana lista płac pracowników uwzględnia wynagrodzenie brutto, netto, kwoty składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, chorobowe czy Fundusz Pracy. Wskazuje także który pracownik i kiedy korzystał z urlopów lub z powodu choroby był na L4. Umożliwia także wyliczenie kwoty zaliczki na podatek dochodowy oraz ostatecznej kwoty, która zostaje wypłacona pracownikowi jako jego wynagrodzenie za pracę.

Rozliczenia z ZUS, sporządzanie i elektroniczny przekaz deklaracji do ZUS

Prowadząc firmę, zatrudniając pracowników, należy rozliczyć się z ZUS. Przygotowanie odpowiednich deklaracji do ZUS jest niezwykle istotnym elementem w prowadzeniu spraw kadrowych w firmie. Odpowiednie wyliczenia składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne czy Fundusz Pracy pozwalają ustalić kwoty, jakie przedsiębiorstwo jako płatnik składek musi zapłacić do ZUS. Nasze biuro przygotowuje takie deklaracje i wysyła je elektronicznie do ZUS.

Prowadzenie akt osobowych pracownika

Od chwili podjęcia przez pracownika pracy, firma zobligowana jest do prowadzenia akt osobowych pracownika. Zajmujemy się kompleksową obsługą spraw pracowniczych w tym zakresie, od kompletowania odpowiednich dokumentów, umów o pracę, aneksów do tych umów, świadectw pracy itp.

Sporządzanie świadectwa pracy

Świadectwo pracy jest dokumentem związanym najczęściej z ustaniem zatrudnienia osoby w firmie. Każdy pracodawca ma obowiązek sporządzić i wystawić świadectwo pracy osobie, która rozwiązuje umowę. Świadectwo pracy uwzględnia wszystkie przepracowane przez pracownika okresy, czyli czas zatrudnienia w firmie, wykorzystany urlop itp. Zawiera także informację o przyczynie ustania zatrudnienia.

Biuro Rachunkowe Jacek Stronczek
44-203 Rybnik, ul. Przemysłowa 3
tel./fax: 32 423 74 73

Znajdź nas na:

do góry
© 2015 e-studio